CÁC SET ĐỒ TRONG MU SS6

      571

1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền sản xuất Băng, nhẫn Phxay Thuật ( 7 item ).

Bạn đang xem: Các set đồ trong mu ss6

*

2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 nhà cửa ).

*

3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền sản xuất Gió ( 4 item).

*

4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).

*

5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 thành tích ).

*

6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 tác phẩm ).

*

7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 sản phẩm ).

*

8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.

*

9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 nhà cửa ).

*

10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 thành tích ).

*

11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).

*

12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 nhà cửa ).

*

13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).


*

14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 tác phẩm ).

*

15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 vật phẩm ).

*

16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Klặng ( 2 tác phẩm ).

*

17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 thành tựu ).

*

18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 sản phẩm ).

*

19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 thành phầm ).

*

20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 thành tích ).

*

21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinc Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 cống phẩm ).

*

22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinch Nữ ( 4 vật phẩm ).

*

23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 cửa nhà ).

*

24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 thành tựu ).

*

25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh khô ( 5 tòa tháp ).

*

26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh khô ( 2 thành tích ).

*

27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 thành tích ).

*

28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 thắng lợi ).

*

29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kyên ổn Ngân, cung Tệ Bạc ( 4 item ).

*

30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kyên ổn Ngân ( 4 cửa nhà ).

*

31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phnghiền Thuật ( 4 tác phẩm ).

*

32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 cống phẩm ).

Xem thêm: Profil Lengkap Dan Foto Kim Rae Won, Kim Rae Won

*

33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 nhà cửa ).

*

34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 thành quả ).

*

35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền sản xuất Băng ( 4 tòa tháp ).

*

36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 công trình ).

*

< HOT > Các Set thần mới

37/ Set Chamerenui : áo, quần, tay, chân Sacred ( 4 nhà cửa ).

*

38/ Set Vega : nón, áo, quần, tay Sacred ( 4 chiến thắng ).

*

39/ Set Promethe : áo, quần, chân Rồng Đỏ, dây chuyền Kỹ Năng ( 4 tòa tháp ).

*

40/ Set Dionysus : quần, tay, chân, khiên Ma Thuật ( 4 tòa tháp ).

*

41/ Set Demeter : áo, quần, chân Hỏa Thiên, sách Quỷ Kiếm ( 4 thành tích ).

*

42/ Set Alpha : dây chuyền Kỹ Năng, nhẫn Băng, nhẫn Gió (3 chiến thắng ).

*

43/ Set Omega : dây chuyền Sét, nhẫn Băng, nhẫn Gió (3 nhà cửa ).

*

< HOT > Các Set thần hoàng kyên ổn mới

44/ Set Hade : nón, áo, quần, tay, chân Nhân Sư hoàng kyên ổn ( 5 thành tựu ).

*

45/ Set Moro : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh hoàng kyên ổn ( 5 chiến thắng ).

*

46/ Set Four : nón, áo, quần, tay, chân Lụa hoàng kyên ( 5 nhà cửa ).

*

47/ Set Office : nón, áo, quần, tay, chân Thuật Sĩ hoàng klặng ( 5 thành tựu ).

*

48/ Set Taroseu : nón, áo, quần, tay, chân Ma Thuật hoàng klặng ( 5 chiến thắng ).

*

49/ Set Hagatonnui : nón, áo, quần, tay, chân Rồng Đỏ hoàng kim ( 5 tác phẩm ).

*

50/ Set Kass : nón, áo, quần, tay, chân Kyên Ngân hoàng kyên ổn ( 5 thành quả ).

*

51/ Set Nemesis : nón, áo, quần, tay, chân Hỏa Thiên hoàng klặng ( 5 sản phẩm ).

*

52/ Set Army : áo, quần, tay, chân Phong Vũ hoàng kyên ổn ( 4 item ).

*

53/ Set Metereuui : nón, áo, quần, tay, chân Huyền Thiết hoàng kyên ổn ( 5 thắng lợi ).

*

54/ Set Tree : nón, áo, quần, chân Storm Hard hoàng klặng ( 4 chiến thắng ).

*

< SUPER HOT > Các Set Siêu thần hoàng kyên ổn mới

55/ Set Zeus : nón, áo, quần, tay, chân Ma Thuật hoàng kyên tuyệt vời và hoàn hảo nhất ( 5 sản phẩm ).

*

56/ Set Helios : nón, áo, quần, tay, chân Rồng Đỏ hoàng kyên hoàn hảo nhất ( 5 nhà cửa ).

*

57/ Set Artemis : nón, áo, quần, tay, chân Klặng Ngân hoàng kim tuyệt vời nhất ( 5 item ).

*

58/ Set Phoebe : nón, áo, quần, tay, chân Hỏa Thiên hoàng klặng tuyệt vời và hoàn hảo nhất ( 5 chiến thắng ).

*

59/ Set Hercules : nón, áo, quần, chân Storm Hard hoàng kim hoàn hảo ( 4 công trình ).

*

60/ Set Mars : áo, quần, tay, chân Phong Vũ hoàng kyên tuyệt vời và hoàn hảo nhất ( 4 vật phẩm ).

*

61/ Set Uranus : nón, áo, quần, tay, chân Huyền Thiết hoàng kyên ổn tuyệt vời ( 5 thành tích ).

*

< VERY SUPER HOT ^^!>

62/ Set Chaos

i/ Dây chuyền nước Chaos

ii/ Vũ khí Gamble- Hoặc Quyền trượng băng giá.- Hoặc Vuốt quỷ.- Hoặc Cung thần ưng.- Hoặc Gậy mãng xà.- Hoặc Gậy hồng ngọc.

iii/ Cánh cấp 3- Hoặc Cánh thiên sứ ( DW ).- Hoặc Cánh cuồng phong ( DK ).- Hoặc Cánh ngũ dung nhan ( Elf ).- Hoặc Cánh phượng hoàng ( SM ).- Hoặc Cánh lôi vũ ( MG ).- Hoặc Áo cnhà vua vương ( DL ).