CÁCH CHƠI RA2 MẠNG LAN

      16

Mình có 2 cái máy tính xài win xp nối mạng internet chung 1 modem ADSL. Liệu có cách nào đơn giản nối mạng LAN để chơi được Game RA2 không? Xin thỉnh giáo!


Li\u1ec7u c\u00f3 c\u00e1ch n\u00e0o \u0111\u01a1n gi\u1ea3n n\u1ed1i m\u1ea1ng LAN \u0111\u1ec3 ch\u01a1i \u0111\u01b0\u1ee3c Game RA2 kh\u00f4ng? Xin th\u1ec9nh gi\u00e1o!","product_id":0,"type":0,"date":1291167474,"date_text":"12 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4106\/251782\/co-cach-nao-noi-mang-lan-don-gian-de-choi-game-ra2-khong.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"aivan1","name":"fjghbfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanvang56

Quá đơn giản. Bạn làm như thế này:

1.Bạn phải tạo giao tiếp giữa 2 máy như sau:

b1: vào internet conection, phía bện phải có biểu tượng hình máy tính đã kết nối mạng click chuột phải vào chọn properties.

Bạn đang xem: Cách chơi ra2 mạng lan

b2:1 hộp thoại mới hiện ra bạn click vô protocol chọn add.. ở phía dưới rồi chọn tiếp protocol, nếu máy hỏi có reboot ko thì cứ reboot lại.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Phượng Mai - Phuong Mai: Nghe Tải Album Phượng Mai

b3:sau khi tạo protocol xong bạn sẽ thấy dòng NWlink gì đó mình quên rồi, click đôi vô đó và chỉnh cái chỗ ở dưới thành 802.2 cho cả 2 máy rồi ok thế là xong cách thức giao tuếp giữa 2 máy rồi.

2.Bạn vô game ra2 chọn vô option rồi chọn tiếp network

Nếu như chỗ IPX mà có dạng abc gì đó là ok rồi, nếu là not available là bạn làm số 1 ở trên đã bị sai

Tiếp theo bạn chỉnh chỗ destination cho cả 2 máy là 11.11.11.11

Còn cái ô ở giữa thì bỏ trống, vậy là có thể thưởng thức game rồi đấy.


Qu\u00e1 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n. B\u1ea1n l\u00e0m nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0y:\r\n1.B\u1ea1n ph\u1ea3i t\u1ea1o giao ti\u1ebfp gi\u1eefa 2 m\u00e1y nh\u01b0 sau:\r\nb1: v\u00e0o internet conection, ph\u00eda b\u1ec7n ph\u1ea3i c\u00f3 bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u00e3 k\u1ebft n\u1ed1i m\u1ea1ng click chu\u1ed9t ph\u1ea3i v\u00e0o ch\u1ecdn properties.\r\nb2:1 h\u1ed9p tho\u1ea1i m\u1edbi hi\u1ec7n ra b\u1ea1n click v\u00f4 protocol ch\u1ecdn add.. \u1edf ph\u00eda d\u01b0\u1edbi r\u1ed3i ch\u1ecdn ti\u1ebfp protocol, n\u1ebfu m\u00e1y h\u1ecfi c\u00f3 reboot ko th\u00ec c\u1ee9 reboot l\u1ea1i.\r\nb3:sau khi t\u1ea1o protocol xong b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y d\u00f2ng NWlink g\u00ec \u0111\u00f3 m\u00ecnh qu\u00ean r\u1ed3i, click \u0111\u00f4i v\u00f4 \u0111\u00f3 v\u00e0 ch\u1ec9nh c\u00e1i ch\u1ed7 \u1edf d\u01b0\u1edbi th\u00e0nh 802.2 cho c\u1ea3 2 m\u00e1y r\u1ed3i ok th\u1ebf l\u00e0 xong c\u00e1ch th\u1ee9c giao tu\u1ebfp gi\u1eefa 2 m\u00e1y r\u1ed3i.\r\n2.B\u1ea1n v\u00f4 game ra2 ch\u1ecdn v\u00f4 option r\u1ed3i ch\u1ecdn ti\u1ebfp network\r\nN\u1ebfu nh\u01b0 ch\u1ed7 IPX m\u00e0 c\u00f3 d\u1ea1ng abc g\u00ec \u0111\u00f3 l\u00e0 ok r\u1ed3i, n\u1ebfu l\u00e0 not available l\u00e0 b\u1ea1n l\u00e0m s\u1ed1 1 \u1edf tr\u00ean \u0111\u00e3 b\u1ecb sai\r\nTi\u1ebfp theo b\u1ea1n ch\u1ec9nh ch\u1ed7 destination cho c\u1ea3 2 m\u00e1y l\u00e0 11.11.11.11\r\nC\u00f2n c\u00e1i \u00f4 \u1edf gi\u1eefa th\u00ec b\u1ecf tr\u1ed1ng, v\u1eady l\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c game r\u1ed3i \u0111\u1ea5y.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":251782,"user":{"id":1,"login_name":"huongnhai","name":"jdhgjfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khkhkh

Hiep Pham
Trả lời 2 năm trước
mình làm theo cách của bạn jdhgjfg được rồi nhé, cảm ơn bạn


m\u00ecnh l\u00e0m theo c\u00e1ch c\u1ee7a b\u1ea1n jdhgjfg \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ed3i nh\u00e9, c\u1ea3m \u01a1n b\u1ea1n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":251782,"user":{"id":1,"login_name":"diepmai.0108
gmail.com","name":"Hiep Pham","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diepmai.0108

Kubet