ĐỒ MINH PHƯỢNG VÕ LÂM 1

      36

Thợ rèn thần túng thiếu vừa trở về từ Tây Vực, mang theo bí mật luyện vật phổ Minh Phượng đang thất truyền hàng ngàn năm. Fan đời mang lại rằng, chỉ việc trang bị dù chỉ một món máy Minh Phượng trên fan tự tương khắc võ học tập trác phàm, nội khí thuần thánh vô cực.

Bạn đang xem: đồ minh phượng võ lâm 1

Bằng hữu là kỳ tài võ học, hãy cho tương con kiến Thợ rèn thần bí để tìm hiểu huyền cơ demo xem!

*

Trang bị Minh Phượng ẩn chưa những huyền cơ!


Hình ảnhGhi chú
*
Thợ rèn thần bí
Vị trí: Thành Lâm AnChức năng:Chế tạo trang bị Minh PhượngQuy nguyên trang bi Minh PhượngGiám định trang bi Minh Phượng
*
Minh Phượng chi Hồn
Tính chất: Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành sản phẩm Minh Phượng.Yêu cầu: Trong vượt trình chế tạo cần 1 Minh Phượng bỏ ra Hồn.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Minh Phượng chi Huyết
Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp ông xã 200 cái/ 1 ô. Ko ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.Cách sử dụng: Nguyên liệu nhằm hợp thành thứ Minh Phượng.Công dụng: Sử dụng vẫn tăng xác suất hợp thành máy Minh Phượng thêm 1%.Giới hạn: gồm thể sử dụng về tối đa trăng tròn vật phẩm để tăng phần trăm thành côngThời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Minh Phượng Bảo Thạch
Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp ck 200 cái/ 1 ô. Không ném ra. Ko rớt ra bên ngoài khi chết trong những lúc PK cao. Bán siêu thị 0 lượng.Cách sử dụng: Nguyên liệu nhằm hợp thành máy Minh Phượng.Yêu cầu: trong vượt trình chế tạo cần 01 Minh Phượng chi Hồn.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Đồ Phổ Minh Phượng  (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Ko rớt ra bên ngoài khi chết trong khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng.

Xem thêm: Người Mẫu Nguyễn Thị Lệ Quyên Sẽ Cưới Vào Tháng 12, Á Khôi Lệ Quyên Sẽ Cưới Vào Tháng 12

Cách sử dụng: Nguyên liệu nhằm hợp thành thứ Minh Phượng.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Bảo Rương Minh Phượng (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
Nguồn gốc: Có được trải qua tham gia chế tạo Bảo Rương Minh Phượng hoặc đổi ngược lại Bảo Rương Minh Phượng từ thiết bị Minh Phượng sinh hoạt NPC Thợ Rèn Thần Bí.Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Ko rớt ra bên ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán siêu thị 0 lượng.Công dụng:Khi sử dụng sẽ nhận thấy trang bị Minh Phượng ngẫu nhiên.Nếu kết hợp với Ngũ Linh Kiểm Định Phù trên NPC Thợ Rèn Thần túng sẽ nhận được trang bị Minh Phượng tùy chọn.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các, giá: 300 XuTính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp ông chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong những khi PK cao. Bán shop 0 lượng.Công dụng: Nếu kết hợp với Bảo Rương Minh Phượng trên NPC Thợ Rèn Thần túng thiếu sẽ nhận thấy trang bị Minh Phượng tùy chọn.Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn
*
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các, giá: 300 XuTính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Ko được ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng.Công dụng: Dùng nhằm quy nguyên lắp thêm Minh Phượng thành Bảo Rương Minh Phượng trên NPC Thợ Rèn Thần Bí.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Tử Tinh Khoáng Thạch
Nguồn gốc: Tham gia tính năng, EventTính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp ck 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng.Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị tại NPC Thợ Rèn Thần BíThời hạn sử dụng: vĩnh viễn

*