HỦY THANH TOÁN GOOGLE PLAY VIETTEL

      16
thương mại & dịch vụ di động mạng internet / truyền hình Viettel++ dịch vụ thương mại doanh nghiệp giải pháp CNTT phương án Viễn Thông giải pháp IoT cung cấp khách hàng

Bạn đang xem: Hủy thanh toán google play viettel

1. u0110iu1ec1u kiu1ec7n:Thuê bao tru1ea3 tru01b0u1edbc và tru1ea3 sau mu1ea1ng Viettel su1eed du1ee5ng u0111iu1ec7n thou1ea1i hu1ec7 u0111iu1ec1u hành Android.
- Thank toán bu1eb1ng tài khou1ea3n IPAY: Tu1ed1i u0111a 5.000.000 VNu0110/thuê bao/tháng.
- giao dịch bu1eb1ng tài khou1ea3n gu1ed1c di u0111u1ed9ng: tu1ed1i u0111a 3.000.000 VNu0110/thuê bao/giao du1ecbch cùng hu1ea1n mu1ee9c tu1ed1i u0111a 5.000.000 VNu0110/thuê bao/tháng.
- giá cu01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3n thu1ecb đến tu1eebng u1ee9ng du1ee5ng trên trang nhất google Play. Du1ecbch vu1ee5 thu thêm 10% thuu1ebf và giá thành khi thanh toán qua tài khou1ea3n di u0111u1ed9ng.
u0110u1ec3 su1eed du1ee5ng u0111u01b0u1ee3c du1ecbch vu1ee5, quý người tiêu dùng cu1ea7n thu1ef1c hiu1ec7n sở hữu u0111u1eb7t trên top google Play, xác thu1ef1c su1ed1 mướn bao thu1ef1c hiu1ec7n qua SMS. Sau u0111ó ngu01b0u1eddi dùng có thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n mua, tu1ea3i u1ee9ng du1ee5ng trên mạng internet di u0111u1ed9ng hou1eb7c dùng qua mu1ea1ng wifi.

Xem thêm: Về Miền Đông Hát, Lâm Chấn Huy Có Con Với Fan Nhí Kém 13 Tuổi, Giờ Chạy Show Chăm Con

- B1: Vào u1ee9ng du1ee5ng Google Play, chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Avatar cu1ee7a bu1ea1n > Chu1ecdn giao dịch và gói u0111u0103ng cam kết hou1eb7c Tài khou1ea3n cu1ee7a tôi.
- B2: Chu1ecdn phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh toán > Thêm phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh toán cu1ee7a Viettel Telecom > Lu01b0u.
- B3: Bu1ea1n u0111iu1ec1n mã bu01b0u u0111iu1ec7n cu1ee7a nu01a1i mình u0111ang u1edf. Mã bu01b0u u0111iu1ec7n là 6 chu1eef su1ed1 100001.
Google Play su1ebd gu1eedi tin nhu1eafn vào su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i u0111u1ec3 xác nhu1eadn ru1eb1ng bu1ea1n u0111ã thêm phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh toán giao dịch thành công.
Chi tiu1ebft vu1ec1 du1ecbch vu1ee5 khách hàng vui lòng gu1ecdi 198 (miu1ec5n phí).
","register_code":"","unregister_code":"","service_amount":"0","service_sub":<>,"type_reg":"vas","image":"http://media.greenlines.com.vn/upload/ArticleService/ec/f5/5e/5628d706c7fa0817b192167fa2a6c45e14b2dd53.jpg","icon":null,"image_pcclink":null,"icon_pcclink":null,"link":"","web_url":"","face_url":"","youtube_url":"","banner_url":"http://media.greenlines.com.vn/upload/ArticleService/a8/d7/7a/df7101eaf6772ce5ea534157e145b769cbab83ce.jpg","package_name":"","iosSchema":"","iosAppLink":"","service_view":0,"keywords":"","service_used_state":0}">

Kubet