HUYỀN THOẠI TRIỆU VÂN

      25
Triệu Vân tên Tự Tử Long (子龍) Thông tin chung Chức vụ Đại tướng Sinh 168 Chân Định, thường xuyên Sơn, Hà Bắc Mất 229 Hán Trung, Thiểm Tây Con cái Triệu Thống Triệu Quảng

Triệu Vân (chữ Hán: 趙雲, bính âm: Zhao Yun. 168?-229 1 ), thương hiệu tự là Tử Long (子龍), bạn vùng hay Sơn, là danh tướng mạo thời kỳ cuối nhà Đông Hán với thời Tam Quốc ngơi nghỉ trong lịch sử Trung Quốc. Ông là fan đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Ông cũng rất được Lưu Bị xem như "người bạn bè thứ tư" tiếp theo trong 3 bạn bè kết nghĩa tại vườn cửa đào.

Bạn đang xem: Huyền thoại triệu vân

Tuổi thơ

Triệu Vân sinh tại thị xã Chân Định (正定县) thuộc quận hay Sơn (常山郡, bây chừ là huyện bao gồm Định, tỉnh giấc Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc). Ông có kiểu dáng hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và tài năng thao lược.

Tam Quốc diễn nghĩa có ghi rằng ông "cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sinh sống mũi diều hâu, sống lưng sói, tay vượn, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt".

Năm 184, quân Khăn Vàng nổi dậy chống triều đình đơn vị Hán. Triệu Vân được tín đồ trong quận cử gắng quân đến gia nhập với tướng mạo Công Tôn Toản để đánh dẹp.


Theo Công Tôn Toản

Năm 191, liên minh kháng Đổng Trác tan rã, các chư hầu cù sang tiến công lẫn nhau. Viên Thiệu đoạt ký châu của hàn Phức, đa số người đến quy phục. Dẫu vậy Triệu Vân chưa tới theo Viên Thiệu, lại mang lại theo Công Tôn Toản. Ông theo Công Tôn Toản chinh chiến, trong số ấy có hầu hết trận chạm độ cùng với Viên Thiệu.

Lưu Bị khi ấy lực lượng còn mỏng, cũng mang lại nhờ Công Tôn Toản. Lưu lại Bị gặp mặt Triệu Vân, vô cùng quý quí ông và kết giao.

Năm 193, Công Tôn Toản giao đấu với Viên Thiệu, cử Điền Khải đi làm việc thứ sử Thanh châu để kháng Viên Thiệu với sai lưu Bị đi góp Điền Khải. Triệu Vân cũng rất được cử đi tháp tùng.

Sau kia Triệu Vân trở về với Công Tôn Toản. Giữa lúc Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu giao tranh ác liệt, anh cả của Triệu Vân qua đời, ông cáo biệt Công Tôn Toản về quê để tang anh. Giữ Bị đoán Triệu Vân nhân thời cơ này vẫn đi luôn, nên tìm chạm mặt ông và cầm tay hẹn ngày gặp lại.

Phò tá lưu Bị

Tập đúng theo lực lượng

Năm 199, Công Tôn Toản bị Viên Thiệu hủy diệt và chiếm cứ U châu. Năm 200, lưu Bị giao tranh với Tào cởi ở từ châu thua kém trận, chạy đến ký kết châu nương nhờ. Triệu Vân mang đến tìm lưu Bị, hai tín đồ cùng nhau giữ tại Nghiệp Thành (thủ phủ cam kết châu). Triệu Vân theo lệnh của lưu giữ Bị, ngầm chiêu mộ binh mã được vài ba trăm người, Viên Thiệu không tuyệt biết.2

Ít thọ sau Viên Thiệu cùng Tào túa đánh lớn, lưu giữ Bị vứt Viên Thiệu chạy về phía nam, chạm chán lại được hai fan em bị lạc là quan Vũ cùng Trương Phi, cùng về tởm châu theo lưu Biểu. Triệu Vân theo đi.

Tam quốc diễn nghĩa kể rằng Triệu Vân cùng Lưu Bị chưa gặp lại nhau khi lưu lại Bị còn tại phần Viên Thiệu. Nhị người chạm mặt lại nhau sau khi bạn bè Lưu Bị đã sum vầy sau thua Từ châu.

Trận chưng Vọng

Khoảng trước năm 204,3 Triệu Vân theo giữ Bị khởi binh trường đoản cú Tân Dã đi tiến công Tào Tháo, qua phái mạnh Dương và bác bỏ Vọng, Trường sơn (tức núi Phương Thành), sau đó đến huyện Diệp sinh hoạt phía tây nam Hứa Xương. Tướng Tào trấn thủ thị xã Diệp là Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm cùng Lý Điển. Giữ Bị đánh huyện Diệp ko nổi buộc phải rút lui.

Hạ Hầu Đôn sở hữu quân truy nã kích, giữ Bị để phục binh nghỉ ngơi gò chưng Vọng. Triệu Vân tham chiến đánh bại Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm, bắt sống cỗ tướng của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Đôn cần lui binh, còn lưu lại Bị cũng không truy kích tiếp, rút về Tân Dã.

Tam quốc diễn nghĩa kể rằng trận chưng Vọng diễn ra năm 208 lúc Tào túa nam chinh hạ gớm châu, cùng đây chính là trận đầu tiên Gia cát Lượng tham gia với tư bí quyết quân sư vào quân giữ Bị. Mưu kế ở bác Vọng vày Gia cat Lượng dàn trận.3

Hạ Hầu Lan vốn là fan cùng làng với Triệu Vân, từ nhỏ tuổi là bạn ông, bởi vì vậy ông xin với lưu lại Bị tha chết cho Lan. Lưu Bị đồng ý. Triệu Vân mặc dù vì chúng ta xin hộ dẫu vậy không coi Hạ Hầu Lan là người thân tín, nhưng nói rõ mang lại Lan biết bề ngoài tiến cử bài toán trong quân. Mọi bạn đều xem trọng ông là người quan tâm đến thận trọng.4

Hai lần giành lại A Đẩu

Năm 208, Tào Tháo với quân lấn chiếm Kinh châu. Lưu Bị giao tranh với Tào túa ở Đương Dương, Tràng phiên bản bị thua trận lớn, quăng quật chạy về phía nam. Quân dân lưu Bị chạy tung tác. Vào lúc bối rối nhiều tín đồ nói Triệu Vân đã quăng quật sang mặt hàng Tào tuy thế Lưu Bị một mực tin tưởng ông.

Trong thời điểm đó Triệu Vân còn xông trộn trận địa, cứu giúp được mẹ con Cam phu nhân (vợ lưu Bị) và con trai nhỏ tuổi của lưu Bị là A Đẩu (tức lưu giữ Thiện) ra khỏi vòng vây chạy về với lưu lại Bị. Giữ Bị khôn cùng cảm kích, còn những người nghĩ không đúng về ông khôn xiết xấu hổ.5

Tam quốc diễn nghĩa tế bào tả bài toán Triệu Vân phá vây cứu vớt A Đẩu cực kỳ ly kỳ hấp dẫn. Người bà xã đi theo canh chừng A Đẩu lại không phải Cam phu nhân (mẹ đẻ A Đẩu) mà là My phu nhân (vợ cả giữ Bị). My phu nhân trao A Đẩu đến Triệu Vân rồi tự ngay cạnh để ngoài vướng chân ông. Sau đó, ông tả xung hữu đột nhiên vào đám quân Tào, giết lừng khừng bao nhiêu là kể. "Tháo nói: - Thực là hổ tướng, ta bắt buộc bắt sinh sống lấy. Liền không đúng ngươi tế chiến mã đi truyền báo cho các nơi rằng: - Triệu Vân đi đến đâu, không một ai được phun lén, chỉ cốt bắt sống thôi. Nhờ lệnh ấy, Triệu Vân bay được nạn. Đó cũng là phúc của A Đẩu nữa."6 Một lúc lâu sau, Triệu Vân phá được vòng vây trở về gặp mặt Lưu Bị. Khi trở về, giữ Bị đã bỏ A Đẩu xuống khu đất mắng: "Vì mày suýt nữa ta mất một đại tướng!". Vào trận đó, ông đang giết được 50 viên tướng tá Tào, chặt gãy 2 lá cờ to, đem được gươm báu Thanh Công - Thanh gươm báu mạ kim cương của Tào Tháo, rất có thể chém gãy những loại binh khí.

Triệu Vân được phong làm Nha môn tướng mạo quân. Ông cùng các tướng của lưu lại Bị thâm nhập liên minh với Tôn Quyền kháng Tào Tháo, vượt qua Tào dỡ ở trận Xích Bích, sau đó xâm lăng các quận phía nam tởm châu. Ông được giao duy trì chức Thái thú quận Quế Dương cầm hàng tướng tá Triệu Phạm.

Xem thêm: Review Sản Phẩm Trị Thâm Mông Tốt Nhất Hiệu Qủa Nhất, Top 8 Kem Trị Thâm Mông Tốt Nhất Hiện Nay

Triệu Phạm có người chị dâu họ Phàn, nghỉ ngơi goá 3 năm, hết sức xinh đẹp, hy vọng gả mang đến Triệu Vân, nhưng mà ông ko đồng ý. Sau này Triệu Phạm quăng quật trốn, Triệu Vân không biến thành liên lụy vì vấn đề đó.4

Năm 213, giữ Bị sở hữu quân vào tấn công Ích châu. Tôn phu nhân bà xã mới của lưu giữ Bị là em gái Tôn Quyền hay tự ý dắt quân lính theo hầu diễu võ dương oai, phạm vào pháp luật. Lưu Bị tin yêu Triệu Vân, giao ông giữ chức tư mã ở gớm châu, cai quản việc vào cung.

Tôn Quyền nghe tin lưu lại Bị đi vắng, bèn phái một đội thuyền mang đến Kinh châu đón em gái về. Tôn phu nhân hy vọng mang theo bé Lưu Bị là lưu giữ Thiện thời gian đó mới 7 tuổi, về theo. Triệu Vân nghe tin, vội thuộc Trương Phi có quân ra ngăn sông, khuyên nhủ Tôn phu nhân sinh sống lại dẫu vậy Tôn phu nhân không nghe. Hai tướng đành nhằm Tôn phu nhân đi, nhưng lại buộc phu nhân để lại A Đẩu.

Vào Tây Xuyên

Năm 214, việc lấn chiếm Ích châu chạm mặt khó khăn, giữ Bị phải quay về ải Hà Manh. Triệu Vân được lệnh cùng Trương Phi, Gia cát Lượng sở hữu quân vào Tây Xuyên trợ chiến. Ông thuộc Gia cát Lượng và Trương Phi tấn công về phía tây, bình định các huyện. Lúc tới Giang châu,7 Triệu Vân từ Mân Giang phát lên Giang Dương rồi vào hội binh cùng với Gia cat Lượng sống Thành Đô.

Sau khi thu được Giang châu, Trương Phi cùng Gia mèo Lượng đi theo đường phía bắc, còn Triệu Vân rứa cánh quân đi theo con đường phía nam, thuộc hội ngơi nghỉ Lạc Thành. Ông theo con đường phía tây nam xuống chiếm phần Giang Dương, tiến vào quận kiện Vi, rồi lên phía bắc qua Nội Giang, tứ Trung, Giản Dương. Kế tiếp Triệu Vân hội binh với Trương Phi và Gia mèo Lượng thuộc giúp lưu lại Bị đo ván Lạc Thành.

Lưu Chương đầu hàng. Lưu lại Bị giành được Tây Xuyên, Triệu Vân được phong làm cho Dực quân tướng quân. Nhiều người đề nghị chia nhà cửa, ruộng vườn sinh hoạt Thành Đô làm phần thưởng cho những tướng. Triệu Vân phản đối, ông nói:4

Xưa kia Hoắc Khứ bệnh diệt Hung Nô nhưng nhà cửa không có. Nay quốc tặc không giống như Hung Nô, họ không đề xuất tham sự im ổn. Đợi đến khi bình định được thiên hạ, họ ai nấy quay trở lại trồng dâu cấy lúa trên đất của mình, thế new phải. Trăm bọn họ Ích châu vừa trải qua loạn lạc, ruộng vườn buộc phải trả mang lại họ cày cấy làm ăn. Như thế chúng ta mới làm cho họ lặng lòng và bắt đầu trưng dụng được sức người sức của mình được

Lưu Bị nghe theo, nhờ vào vậy Ích châu được ổn định dưới tổ chức chính quyền mới.

Đánh lui quân Tào

Năm 219, lưu lại Bị có quân tấn công sang Hán Trung mà lại Tào cởi vừa chỉ chiếm của Trương Lỗ. Trận đầu Hoàng Trung đánh bại giết bị tiêu diệt tướng Tào là Hạ Hầu Uyên. Tào túa khởi 20 vạn quân lịch sự Đông Xuyên, vận theo tương đối nhiều lương thảo.

Hoàng Trung cho rằng có thể đánh giật lấy thực phẩm của Tào Tháo, bèn với quân đánh. Quá thời hạn định cầu với nhau và không thấy Hoàng Trung trở về, Triệu Vân bèn có vài chục kiêng binh đi thám thính, đúng lúc chạm trán cùng với quân Tào. Gặp mặt quân Tào đông đảo nhưng ông không hại hãi, cùng các kị binh phá vỡ lẽ vòng vây. Quân Tào run sợ không dám lại gần, Triệu Vân vừa tấn công vừa lui. Quân Tào thấy Triệu Vân ít người, ào ào đuổi theo, Triệu Vân chũm sức tiến công lui nhiều đợt truy nã kích của quân Tào, ngoảnh lại thấy bộ tướng Trương Trứ còn mắc trong khoảng vây, lại đánh vào trong hàng ngũ quân Tào, cứu vãn được Trương Trứ cùng thoát ra, trở về trại.8

Trong trại quân Thục, Miêu dương trưởng là Trương cam kết thấy quân Tào đánh mang đến trại, đề xuất đóng chặt cổng lại để rứa thủ, nhưng mà Triệu Vân không nghe theo, ý kiến đề nghị mở toang cổng trại, lệnh cho quân sĩ im hơi lặng tiếng. Quân Tào đuổi mang đến nơi, thấy trại quân Thục ko cờ ko trống, nghi là có phục binh đề nghị rục rịch rút về. Quân Tào vừa quay lưng, Triệu Vân lập tức truyền lệnh, quân Thục nhất loạt phun tên ra, còn Triệu Vân hạ lệnh thúc trống, tù với ầm ĩ. Quân Tào sợ hãi bị đuổi riết vội vàng xô nhau chạy một mạch tới bờ sông Hán Thủy, dẫm đánh đấm lên nhau, bị rơi xuống sông chết khá nhiều.9

Hôm sau, lưu lại Bị cho tận nơi, hết lời khen ngợi ông. Từ kia trong quân hotline ông là "Hổ uy tướng quân".

Can gián tiến công Ngô

Tôn Quyền tập kích tởm châu, quan tiền Vũ bị tóm gọn và bị liền kề hại. Lưu lại Bị khó tính khởi đại quân đi báo thù. Triệu Vân khuyên lưu Bị:10

Giặc nước là Tào tháo chứ không hẳn Tôn Quyền. Rộng nữa, nếu diệt được Tào Tháo, Tôn Quyền ắt đề xuất thần phục. Bây giờ tuy Tào toá đã chết, nhưng con là Tào Phi lại cướp căn nhà Hán. Chúng ta hãy thuận theo lòng dân hãy chỉ chiếm lấy quan Trung, giữ chặt vùng thượng du Vị Thủy, Hoàng Hà nhưng mà thảo vạc nghịch tặc. Như vậy các nghĩa sĩ sống Quan Đông đang kéo nhau mang đến tiếp vương vãi sư. Nay ta gạt Ngụy quý phái một mặt để tấn công Ngô, chỉ hại vừa mới đánh nhau đang không sao đúc kết nổi

Lưu Bị không nghe theo, thân chinh khởi binh tấn công Ngô, nhằm Triệu Vân làm việc lại giữ lại Hán Trung. Năm 222, lưu giữ Bị thua thảm ở Hào Đình, Triệu Vân có quân đến Vĩnh An tiếp ứng đón rước, quân Ngô lui về.

Thời lưu giữ Thiện

Lưu Bị mất, ông tiếp tục ship hàng Lưu Thiện. Năm 223, Triệu Vân được lưu lại Thiện phong làm cho Trung hộ quân, Chinh phái mạnh tướng quân, Vĩnh Xương đình hầu, kế tiếp thăng lên Trấn đông tướng tá quân.

Năm 227, Triệu Vân cùng thừa tướng tá Gia cát Lượng tập trung quân team ở Hán Trung chuẩn bị đánh Ngụy, Triệu Vân theo ra chiến dịch.

Năm 228, Gia mèo Lượng ra quân, Triệu Vân được cử đi thuộc Đặng đưa ra mang không nhiều quân ra Tà Cốc, còn bản thân khởi đại quân ra Kỳ Sơn. Trong khi Nhai Đình thất thủ khiến Gia cat Lượng phải lui đại quân về Hán Trung thì Triệu Vân cùng Đặng bỏ ra cũng chỉ có ít quân, bị Tào Chân vượt qua ở Cơ Cốc đề nghị rút về. Triệu Vân đi ngăn hậu, quân Thục rút lui gồm kỷ luật.

Về nước, ông được phong chức thành Định quân tướng mạo quân.9 Gia cát Lượng thấy ông không để tổn thất quân sĩ, chất nhận được ông mang vải vóc nhằm thưởng mang lại quân, tuy nhiên ông phủ nhận vì lực lượng của ông vẫn để thua trận trận ko đáng nhấn thưởng.

Qua đời

Năm 229, Triệu Vân bệnh tật mất nghỉ ngơi Hán Trung, quân sĩ nước Thục cực kỳ nuối tiếc. Mãi tới năm 260, lưu Thiện new truy phong cho các tướng đã quá cố, thì 4 vị quan tiền Vũ, Trương Phi, Mã rất và Hoàng Trung đông đảo được truy tặng kèm tước hầu, chỉ có Triệu Vân không ở trong số đó.

Đại tướng mạo quân Khương Duy và một số trong những tướng lĩnh trầm trồ bất bình với giữ Thiện về vấn đề này, đề xuất phải tróc nã phong mang lại ông.11 sang trọng năm 261, lưu Thiện new truy phong ông làm "Thuận Bình hầu" (順平侯).