Kết nối chuột với điện thoại android

      33

Phần lớn điện thoại hiện nay hỗ trợ tính năng OTG. Giúp sử dụng chuột trên điện thoại rất dễ dàng hoặc sử dụng đồng thời chuột và bàn phím. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách kiểm tra loại cổng USB và có hỗ trợ OTG không. Sau đó, tìm hiểu cách sử dụng chuột trên điện thoại như thế nào.


Ku789