Ngôi sao thời trang chặng 6 thiếu nữ

      231

(greenlines.com.vn) - Tiếp tục series các cách mặc phối đồ đạt điểm S trong game Ngôi Sao Thời Trang gồm 3 chặng 4, 5 và 6 của greenlines.com.vn.

Bạn đang xem: Ngôi sao thời trang chặng 6 thiếu nữ

Dưới đây là bài viết vềcách mặc đồ đạt điểm S trong Ngôi Sao Thời Trang từ màn 4-6 (Thiếu Nữ) các bạn có thể mặc theo hoặc tham khảo để đạt điểm S tối đa của game nhé!

Cấp Thiếu Nữ - Chặng 4

Chặng 4 - Thiếu Nữ trong Ngôi Sao Thời Trang

Chặng 4 cấp Thiếu Nữ gồm tất cả 12 bài thi nếu bạn đạt điểm S tất cả 12 màn sẽ mở ải nhiệm vụ phụ.

Xem thêm: Kinh Pháp Hoa Thích Chân Quang, Kinh Pháp Hoa 13

Chặng 4 - Bài 1

Chặng 4 - Bài 2

Chặng 4 - Bài 3

Chặng 4 - Bài 4

Chặng 4 - Bài 5

Chặng 4 - Bài 6

Chặng 4 - Bài 7

Chặng 4 - Bài 8

Chặng 4 - Bài 9

Chặng 4 - Bài 10

Chặng 4 - Bài 11

Chặng 4 - Bài 12

Chặng 4 - Nhiệm vụ phụ 1

Chặng 4 - Nhiệm vụ phụ 2

Chặng 4 - Nhiệm vụ phụ 3

Cấp Thiếu Nữ - Chặng 5

Chặng 5 - Thiếu Nữ trong Ngôi Sao Thời Trang

Chặng 5 của cấp Thiếu Nữ gồm 12 bài thi và 3 nhiệm vụ phụ khi bạn đạt được điểm S của tất cả 12 màn trên sẽ mở ải nhiệm vụ. Dưới đây là cách phối đồ đạt điểm S trong chặng 5 các bạn có thể mặc theo hoặc tham khảo để đạt điểm S thật cao nhé.

Chặng 5 - Bài 1

Chặng 5 - Bài 2

Chặng 5 - Bài 3

Chặng 5 - Bài 4

Chặng 5 - Bài 5

Chặng 5 - Bài 6

Chặng 5 - Bài 7


Chặng 5 - Bài 8

Chặng 5 - Bài 9

Chặng 5 - Bài 10

Chặng 5 - Bài 11

Chặng 5 - Bài 12

Chặng 5 - Nhiệm vụ phụ 1

Chặng 5 - Nhiệm vụ phụ 2

Chặng 5 - Nhiệm vụ phụ 3

Cấp Thiếu Nữ - Chặng 6

Chặng 6 - Thiếu Nữ trong game Ngôi Sao Thời Trang

Chặng 6 ở cấp Thiếu Nữ gồm có 11 bài thi và khi các bài thi ở 11 bài đạt điểm S bạn sẽ mở 3 ải nhiệm vụ phụ. Các bạn có thể mặc theo để đạt điểm S trong game NSTT nhé.

Chặng 6 - Bài 1

Chặng 6 - Bài 2

Chặng 6 - Bài 3

Chặng 6 - Bài 4

Chặng 6 - Bài 5

Chặng 6 - Bài 6

Chặng 6 - Bài 7

Chặng 6 - Bài 8

Chặng 6 - Bài 9

Chặng 6 - Bài 10

Chặng 6 - Bài 11

Chặng 6 - Nhiệm vụ phụ 1

Chặng 6 - Nhiệm vụ phụ 2

Chặng 6 - Nhiệm vụ phụ 3

Trên đây là chi tiết tất cả các cách phối đồ đạt điểm S trong Ngôi Sao Thời Trang màn 4, 5, 6 cấp Thiếu Nữ. Like và share bài viết greenlines.com.vn sẽ tiếp tục ra mắt series tất tần tật màn Công Chúa nhé!

Tải Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi: Android/iPhone

Tham gia thảo luận cách phối đồ chi tiết đầy đủ tại: Cộng Đồng Ngôi Sao Thời Trang