QUỶ HÀNH THIÊN HẠ QUYỂN 7

      223

Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…

Biên dịch: QT 

Edit : ta nàh

Beta : đã túm được nàng Trangki

ta làm vì máu “điên” + “ghiền” là chính chứ không muốn làm mích lòng ai cả. Ta làm “phi lợi nhuận”và chưa xin phép bản quyền từ tác giả *khóc* nên có gì đừng ai mang đi đâu nha. Thanks

p/s: nhà Yuyin làm 5 tập đầu rùi nên ta làm lun tập 6 nha. chủ íu vì ta chờ hok nổi thui