Thiên ma truy hồn đao

      36
Đường Môn tuyệt kỹ, đao pháp này âm tà vô cùng, bí hiểm khó lường, đao phong vô ý, kì thực nội hàm cuồn cuộn tà khí, một khi tà khí nhập thân, chạy thẳng đan điền, thương hại cực lớn, thật là cái nhìn thoáng qua đạo phi đao chí cao.

Bạn đang xem: Thiên ma truy hồn đao

Bạn đang xem: Thiên ma truy hồn đao
*

*

*

*

*

Âm Hồn Bất Tán

Thực Chiêu

Khởi đao, khí âm hàn gây cho đối phương 1 đòn ngoại công sát thương, đồng thời thêm “Truy Hồn”.


Thiên Lý Truy Hồn

Thực Chiêu

Phi thân dương kích, truy hồn đoạt phách, tạo thành 2 đòn ngoại công sát thương

(sát thương tăng theo số lần tăng "Truy Hồn"và kéo dàicự ly).


Cô Hồn Hoặc Thần

Thực Chiêu

Xoay mình, xuất đao, biến mục tiêu thành 2 đòn ngoại công sát thương.

Xem thêm: Khán Giả Có Thể Mong Chờ Điều Gì Ở ‘ Gia Đình Siêu Nhân Phần 3 ’?


Dã Quỷ Triền Thân

Hư Chiêu

Dĩ xảo phá chuyết, trì trệ không rõ ràng, tạo nên 1 đòn ngoại công sát thươngvới mục tiêu, có thể kích phá chống trả của địch, và đánh lui chúng.


Quỷ Ảnh Hư Bộ

Giá Chiêu

Phòng ngự, thân ảnh như quỷ, đỡ đòn thành công, trong thời gian ngắn tăng năng lực di chuyển, duy trì 1 khoảng thời gian.


Thiên Ma Giáng Thế

Nộ chiêu

Thiên ma khởi vũ, truy hồn phi đao, vũ hóa tán xạ, tạo thành 7 đòn ngoại công sát thương.