GAME THÔNG THIÊN TÂY DU

      69
Vua Xa Trì tạ ơn, chuyển thầy trò lên đường.Quan dân và những sãi đồng đưa khỏi thành new trở lại.Ngày kia mang đến mùa thu, thầy trò đi cho tối, Tam Tạng dừng chiến mã hỏi rằng:- Ðồ đệ, m hiện nay tính ngủ ngơi nghỉ đâu? Tôn Hành mang thưa rằng:- Trời tất cả trăng xin thầy đi rán một đồi nữa, hoặc may gặp gỡ nhà ngủ nhờ.Tam Tạng y lời, đi gần hai dặm, ngó thấy sóng bủa white đằng trước, sông rộng lớn minh mông.Bát Giới nói:- Thôi rồi còn đường đâu cơ mà đi nữa.Sa Tăng nói:- Coi bộ cái sông cản ngang lớn lắm! Tam Tạng hỏi:- chần chờ sông béo chừng mấy dặm? chén bát Giới nói:- ko biết, ko biết, tôi coi bộ nó rộng lắm, ngó chẳng thấy bờ.Hành đưa nói:- Ðể ta test coi thể nào.Nói rồi dancing lên mây ngó xuống, thấy rộng lớn như biển, liền nhảy xuống thưa rằng:- Thầy ôi! Sông rộng lắm, bé mắt tôi ban ngày coi xa cho tới một nghìn dặm, đêm tối coi thấu tám trăm.

Bạn đang xem: Game thông thiên tây du

Mà bây chừ không thấy mé, đề nghị chẳng biết to bao nhiêu.Tam Tạng nói:- bây giờ biết tính sao?.Khi ấy Sa Tăng nói rằng:- giống như chi đen đen trước khía cạnh coi giống fan ta.Hành mang nói:- Ấy là cái bia dựng mé sông cái, trên bia có bố chữ Thông thiên hà, dưới bao gồm hai hàng chữ rằng: - gớm quá chén bát bá lý. Kim cô thiểu nhơn hành, xin thầy đi lại đến mau.Tam Tạng thấy bia, càng thêm thảm thiết bát Giới thưa rằng:- Thầy ôi, tiếng chuông mõ ngay sát đây, kiên cố là có đám đưa ra đó? Thầy trò mình tìm kiếm vào lo vứt bụng bố miếng, mai đã kiếm ghe qua sông xong xuôi hơn.Tam Tạng giục ngựa chiến đi tẽ qua bãi cát. Thấy xã ấy sát năm trăm dòng nhà.Tam Tạng thấy ngoài cửa ngõ lối kia dựng cây phướn trong bên hương thắp đèn chong.Tam Tạng lại gần gồm ông già có xâu chuổi lần, miệng niệm phật, và đi đóng cửa. Tam Tạng lẹo tay bái xuống, ông già ấy đáp lễ cùng nói rằng:- Thầy đi trễ quá! bắt buộc chi đi sớm một chút, thì đang đặng phân tách phần chai tăng. Từng phần: ba tô cơm khô, một cây vải vóc trắng, với mười đồng xu tiền điếu, lại ngồi mâm cao cổ đầy. Thầy nhằm trể phân chia rồi mới tới.Tam Tạng nói:- Tôi không phải đi chai tăng. Thiệt là Hòa Thượng nước Ðại Ðường vưng chỉ đi thỉnh kinh, lỡ cách xin vào tá túc.Ông già ấy khoát nói rằng:- Thầy tu hành chẳng đề xuất vọng ngữ! tự Ðại Ðường qua trên đây năm muôn bốn ngàn dặm, thầy đối chọi thân độc mã, đi sao cho tới đây? Tam Tạng đáp rằng:- Ông nói cần lắm, tôi nhờ có tía đứa đồ đệ bảo lãnh đến đây.Ông già nói rằng:- Sao ko biểu ba thầy ấy vào chỗ này mà nghỉ! Tam Tạng ngó ngoái lại kêu lớn rằng:- Bớ thiết bị đệ vào đây mà nghĩ! cha người nghe kêu, đồng đi xốc vô vửa ngõ.Ông già ấy bò càn cùng la béo rằng:- bao gồm yêu tới, bao gồm yêu tới! Tam Tạng đỡ dậy nói rằng:- Xin ông chớ sợ, chưa phải yêu quái, thiệt là học trò tôi.Ông già ấy run cùng nói rằng:- Thầy lịch lãm như tiên, sao kiếm học tập trò như quỷ? Tam Tạng nói:- song xấu mặt, mà tất cả phép trừ tà.Ông già ấy dắt thầy trò Tam Tạng vào nhà khách, thấy những sãi đương gõ mõ tụng kinh, mấy sãi ấy day ra thấy cha người xốc vô, thất gớm hồn vía.Các sãi trải ra lục cục, trườn càn hết không hề một sãi.Khi ấy ba anh em thấy chuyện dị kỳ, đồng mỉm cười hả hả.Tam Tạng mắng rằng:- bọn chúng bây vô lễ lắm, bước vào nhà ngần ngừ khuôn phép, tạo cho ông nhà thất kinh, lại phá thối mấy thầy bỏ câu hỏi tụng kinh nhưng mà chạy hết. Cần là tội ấy về ta chăng, bởi dạy học tập trò ko nghiêm nghị.Ba bạn bè biết lỗi có tác dụng thinh.Ông già ấy bắt đầu tin thiệt là đệ tử, ngay lập tức nói rằng:- không hề chi, việc đã và đang mãn rồi, còn tụng gớm thêm chút đỉnh.Nói rồi bảo gia tướng tá thắp thêm đèn đuốc, gia tướng đem đèn ra, ngó thấy ba đồng đội dị tướng, chúng nó và chạy và la:- gồm yêu, tất cả yêu!.Khi ấy gồm một ông chủ nhà nữa, phòng gậy ra hỏi rằng:- yêu thương ma ở đâu, nữa đêm dám tới công ty lương thiện? Ông già hồi nảy vực dậy nói rằng:- Thưa đại ca, ba ông ấy chẳng phải là ma, thiệt là môn đệ của Hòa Thượng nầy, nghỉ ngơi Ðại Ðường đi thỉnh kinh mặt Phật, mặc dù tướng dữ mà lòng lành.Ông chủ nhà nghe nói buông gậy xin chào hỏi.Lủ gia tướng mạo thấy ba người ấy thủ thỉ với chủ nhà, bọn chúng nó new hết sợ.Chủ bên truyền dọn cơm trắng chay thết đải.Khi cơm trắng nước xong xuôi xả, Tam Tạng hỏi thăm ông gia chủ họ chi?Ông chủ nhà nói:- Tôi chúng ta Trần.Tam Tạng nói:- Ðồng tông với tôi đó.Nói rồi hỏi rằng:- Ông làm cho đám bỏ ra hồi nảy? Ông chủ nhà nói:- có tác dụng siêu độ trước new rồi.Bát Giới nghe nói cười cợt rằng:- Thuở nay tôi nghe nói tế sống mà không thấ, hiện giờ mới chạm chán đám mong siêu trước! nhị ông già ấy hỏi rằng:- tứ thầy thỉnh gớm sao không đi thẳng, ghé vào đó chẳng là tréo đường? Tôn Hành giả nói:- Thầy trò tôi đi đường ngay, bị sông chiếc cản ngang buộc phải phải quẹo. Phần lại trời tối, cần kiếm vị trí ngũ nhớ.Hai ông già hỏi rằng:- tứ thầy thấy giống bỏ ra dựa mé sông chăng? Tôn Hành giả đáp rằng:- tất cả thấy một cái bia đá mà thôi ng chủ nhà nói:- Ði giải pháp bia ấy qua phía bên kia chừng một dặm đàng gồm cái miểu lưu lạc đại vương. Thầy ko ngó thấy sao? Tôn Hành đưa nói:- Tôi chưa ngó thấy. Chẳng hay làm sao mà điện thoại tư vấn là Linh Cảm? nhì ông ấy khóc mà nói rằng:- Ðể tôi thì thầm ông thần ấy cho mà nghe:Hiền hích một phương đề nghị miểu vỡ,Oai linh nghìn dặm hộ lê dân,Thường năm mưa móc hoa màu nhuận,Ðòi thuở mây lành thôn trang mừng. Tôn Hành giả lấy có tác dụng lạ hỏi rằng:- vậy nên là tử tế lắm, ông còn than phiền làm sao? Ông ấy dặm chơn đấm ngực nhưng nói rằng:Tuy có ơn mà oán cũng nhiều.Bằng ko ơn oán thù để cho người,Mỗi năm cúng kia đồng nam giới Nữ,Chẳng đề xuất thần linh, thiệt quỷ trời.Tôn Hành đưa hỏi:- từng năm đề nghị tế đồng nam với đồng thiếu phụ sao? Ông già ấy nói:- Phải.Tôn Hành mang nói:- Ăn con người ta như vậy, sao hotline là thần. Vào thế trong năm này tới phiên ông tế, bắt buộc mới khóc than? Ông già ấy nói:- Tôi ở đây tuy xa, tuy vậy còn ở trong nước Xa Trì, vùng này hotline xóm trần gia, năm nay tới phiên tôi cúng. Phàm phiên ai thì đề nghị dùng đồng phái nam đồng nữ, với dê heo lễ thiết bị tế thần, thì thần phò hộ đặng mùa màng, bằng không chắc đề xuất bị bão lụt chết hết.Tôn Hành trả hỏi:- Ông đặng mấy bạn con trai? Ông già ấy ôm bụng cơ mà nói rằng:- Tôi có nam nhi ở đâu! Tôi là trằn Trừng, sáu mươi bố tuổi, có một đứa đàn bà nên tám, hotline là Nhứt xứng Kim. Còn fan nầy là em ruột tôi, tên Thanh, năm mươi tám tuổi, gồm một đứa con trai lên bảy, gọi là nai lưng Quang Bảo. đồng đội tôi có một trai và một gái, mang đến lệ trong năm này phải lấy hai đứa nó nhưng mà tế thần. Do thương con nên làm rất độ trước.Tam Tạng nghe nói, cảm hễ khóc rằng:- Lời xưa nói không lầm! Mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng, trời khuấy làm chi kẻ ít con.Tôn Hành Giả cười rằng:- Xin thầy đừng kêu than làm chi, nhằm tôi hỏi thăm chủ nhà một chuyện.Nói rồi hỏi rằng:- Chẳng tuyệt sự nghiệp của ông mập hay nhỏ? nhị ông ấy đáp rằng:- bạn bè tôi cũng có chút đỉnh vài ba trăm khoảnh ruộng, chín chục miếng thổ cư, lúa trử năm nầy qua năm kia, nạp năng lượng không hết để thành trầm mể, thiết bị y phục chẳng thiếu hụt chi. Còn bạc bẽo vàng cũng dư dã.Tôn Hành Giả cười cợt rằng:- nhị ông nhờ có một phép hà tiện trên đời, buộc phải mới đặng nhiều như vậy! nhị ông ấy hỏi:- Sao thầy biết bạn bè chúng tôi hà tiện? Hành trả nói:- ví như hai ông không hà tiện, thì liều vài ba trăm lượng bạc, cài đồng nam đồng người vợ mà gắng mạng mang lại con. Nghĩ làm sao tiếc bạc bẽo tiếc tiền, mà chịu đựng liều con liều cháu.Hai ông ấy nghe nói, đồng khóc cơ mà than rằng:- Thầy ôi! do thầy không rõ, chớ cửa hàng chúng tôi không cần lấy thân mà đậy của đâu! do Linh Cảm đại vương hay mang lại xóm tôi lắm, bắt buộc làm dối ko đặng, mới chịu phép như vầy! Tôn Hành đưa hỏi:- hai ông thấy làm ra ra thể nào? hai ông ấy nói:- Thiệt không thấy hình, hễ nghe một trận gió thơm, thì biết bệ hạ tới, nội công ty đồng hương đèn mà lại lạy mừng.

Xem thêm: Top 10 Mỹ Phẩm Maybelline Có Tốt Không ? Mỹ Phẩm Maybelline Có Tốt Không

Ngài biết đến ngày sanh tháng đẻ từ đứa con, vào nhà gồm mấy loại chén, mấy loại muỗng, ngài cũng biết hết! Huống chi có hai đứa nhỏ, cơ mà tráo đặng xuất xắc sao? Ðừng nói dối tía trăm lượng là nhiều, dầu mấy muôn mấy nghìn lượng download cũng không đặng đứa giống như diện mạo con mình, và hiệp ngày sanh tháng đẻ.Tôn Hành mang nói:- như vậy thì rước lịnh lang ra trên đây xem thử!.Khi ấy nai lưng Thanh vào đem bé là è Quang Bảo ra, thằng bé dại còn khờ lần chần sự sinh sống thác, quấn trái cây trong hai tay áo rộng, dancing múa trước đèn, với lấy trái cây ra miệng nhai ngổm ngỏam!Tôn Hành trả niệm chú, biến chuyển ra è Quang Bảo, như một không sai.Coi như nhị đứa tuy nhiên thai, vậy tay nhau giởn múa.Còn è cổ Thanh coi thấy như vậy, thì ghê hãi quỳ lạy thưa rằng:- Lão gia trở thành con tôi, tôi sợ mất phước xin hiện nay lại nguyên hình.Tôn Hành Giả rước tay vuốt mặt mình, rồi hiện hình lại.Trần Thanh lạy cùng khen rằng:- Thiệt lão gia thần thông quãng đại! Tôn Hành đưa cười cơ mà hỏi rằng:- Thiệt là như là in, không không đúng một mãy! Tôn Hành trả hỏi:- Ước như hình hồi nảy rước tế đặng tốt không? trần Thanh thưa rằng:- giả dụ có bạn như vậy, bán bạc đãi ngàn tôi cũng mua, lo bỏ ra thế không đặng? Tôn Hành giả nói:- Vậy thì ta cố gắng cho trần Quang Bảo, mang tế đại vương, để lịnh lang sống đời mà lại nối bài toán hương lửa.Trần Thanh lạy tạ ơn với thưa rằng:- trường hợp lão gia từ bỏ bi mà cứu bé tôi đặng. Tôi xin dựng một ngàn lượng bội bạc cho đại lão gia làm tầm giá lộ đi thỉnh tởm Tây Phương.Tôn Hành trả hỏi:- Sao không đền ơn mang đến ta? trằn Thanh thưa rằng:- Lão gia đã biết thành thế mất rồi còn đâu mà lại đền ơn.Tôn Hành giả nói:- làm thế nào mà mất? nai lưng Thanh thưa rằng:- nếu lão gia đi tế cụ cho nhỏ tôi, thì bị thánh thượng ăn rồi, làm sao mà còn đặng? Tôn Hành đưa nói:- Nó dám ăn ta ở chỗ nào Trần Thanh thưa rằng:- có lẽ rằng nào chê tanh nhưng không dụng! Tôn Hành Giả cười rằng:- Ðâu đều phải sở hữu số mạng đó. Ví như ta vô phước bị nó ăn uống thịt thì thôi. Bằng còn sinh sống trở về thì ông đền rồng ơn riêng bao nhiêu phải nói trước? è Thanh lạy tạ thưa rằng:- Như lão gia đổi khác về đặng, thì tôi đền rồng ơn riêng biệt năm trăm lượng.Còn nai lưng Trừng không lạy tạ bỏ ra hết, cứ ngồi dựa bình phong nhưng khóc ròng.Tôn Hành trả thấy vậy, lại nuốm tay hỏi rằng:- hay là ông nuối tiếc lĩnh ái lắm sao? è cổ Trừng quỳ lạy thưa rằng:- Tôi bao gồm một đứa phụ nữ nên yêu đương quá! Tuy nhờ vào ơn lão gia cứu con cháu tôi. Còn tôi nghĩ mang lại con nhỏ tuổi tôi, càng thêm chua xót; ước như nó khôn lớn, tôi mản phần nó cũng khóc mùi, nghĩ cho cũng mũi lòng, yêu cầu đau ruột lắm! Tôn Hành trả nói:- ko hệ gì đâu, ông bảo gia tướng nấu ăn một chảo chạm cơm, và dọn vật dụng chay mang đến tử tế, đãi thầy mỏ dài một bữa cho xứng đáng, tôi vẫn bảo biến đổi làm lịnh ái, đem đi tế đại vương, cũng làm cho phước như tôi luôn luôn thể.Bát Giới nghe nói gớm hãi, ré bự rằng:- Anh chớ ỷ tài mà kéo tôi vô cửa tử. Thôi, thà tôi nhịn đói, chớ nạp năng lượng no một giở mà bị tiêu diệt thì ích gì.Tôn Hành mang nói:- Lời ngạn ngữ rằng: Kê nhi bất ngật vô công đưa ra thực. Khôn xiết đỗi con gà còn chẳng chịu nạp năng lượng không thay, phải đứng trên gò lúa, đụn gạo cũng nên bươi cho nó công khó. Huống bỏ ra bốn thầy trò ta khi mới vào, ông gia chủ thiết đãi cơm nước, lẽ nào ko ra sức mà cứu sự thiến nạn của người! chén bát Giới nói:- Anh ôi! Tôi biến đổi như anh ko đặng!Tôn Hành đưa nói:- Sư đệ chuyển đổi ba mươi sáu cách, sao điện thoại tư vấn rằng không? Tam Tạng nghe nói ngay tức thì bảo rằng:- Ngộ Năng, sư huynh ngươi nói đề nghị lắm, cứu fan một mạng sống, hơn lập bảy cảnh chùa. Một là tạ ơn đãi đàng, nhị là làm cho phước luôn luôn thể. Bạn bè ra sức một phen.Bát Giới thưa rằng:- Tôi biến chuyển ra núi, ra cây, ra đá, hoặc là người thô tục, hoặc trâu nước, tượng, tây mà lại thôi, chớ biến đổi làm con gái nhỏ không giống.Tôn Hành mang nói:- Ông hãy lấy lịnh ái ra phía trên xem thử.Trần Trừng mừng rỡ, vào bồng Nhứt Xứng Kim mang ra. Nội nhà đồng lạy Hòa Thượng mỏ dài, xin cứu làm phước.Khi ấy chén bát Giới thấy con bé dại dung nhan xinh tốt, mặc đồ dùng huê mỹ, ngồi ăn trái cây. Chén bát Giới nói:- khó quá! cạnh tranh quá! Tôn Hành trả nói:- Thôi, sư đệ đổi mới làm con nhỏ dại ấy, mà lại đi tế mang đến rồi! chén Giới nói:- nhỏ nhít như vầy, tôi biến sao để cho giống! Tôn Hành Giả hối hận rằng:- đổi mới cho in lập tức, nếu nhằm lâu thì phải đòn! chén Giới hoảng kinh, dùn mình đổi thay đại, coi kiểu như mặt mày hết thảy, tuy vậy mập bởi hai!Tôn Hành Giả cười cợt rằng:- trở nên nữa mang lại in, giả dụ lôi thôi thì bị đánh! chén bát Giới nói:- Thôi, anh tấn công mấy roi thì tôi chịu, chớ biến đổi không đặng nữa, biết rán làm cho sao? Tôn Hành Giả cười cợt rằng:- Mặt phụ nữ mà vóc phạt đờn ông, coi làmsao mang lại đặng! Thôi, ngươi niệm chú biến hóa nữa ta trợ giúp cho.Nói rồi thôi trên mình chén bát Giái, coi nhỏ thò như Nhứt Xưng Kim.Ai nấy đồng khen phép lạ.Tôn Hành đưa bảo rằng:- nhị ông truyền mang lại hữu quyến: Hãy lấy lịnh lang, lịnh ái cất đi. Yêu cầu dỗ đừng mang đến khóc, sợ đại vương hay đặng nặng nề lòng! Còn vấn đề cúng tế làm cho sao, giảng nghĩa cho chúng ta rõ. Ðể sống trói lại nhưng mà tế, giỏi là luộc, hoặc quay, thì bắt buộc nói trước.Bát Giới nói:- Anh đừng bày để hại tôi chết ra các kiếp! loại lời ấy Tôn Hành đưa hỏi thiệt, mà bát Giới tưởng nói ngạo mình.Trần Thành thưa rằng:- Không động phạm đưa ra hết, để hai vị khênh vào miểu cơ mà thôi. Tôn Hành mang khen rằng:- cần thế lắm, bắt buộc thế lắm! Vậy thì khênh thử một hồi.Trần Trừng y lời, truyền tám đứa gia tướng đem bàn độc và mâm tô ra, tứ đứa khiêng một ghế, đi sát vòng nhà xong để xuống. Tôn Hành Giả cười cợt rằng: - bởi vậy thì anh em ta bao gồm phước lắm! chén bát Giới nói:- trường hợp khiêng đi địa điểm nầy qua chỗ kia rồi thĩnh về, dầu sáng đêm cũng vô sự. Sợ chúng nó khiêng ngay vào miểu thì bị ăn uống tươi nuốt sống chớ chẳng nên chơi đâu! Tôn Hành mang nói:- trường hợp như yếu gan, hễ thấy nó nhai ta thì ngươi chạy trước.Bát Giới nói:- Như nó ăn đồng nam trước, anh ko dặn tôi cũng chạy ngay. Hại nó nạp năng lượng đồng thiếu nữ trước, thì chạy đâu mang đến khỏi.Trần Trừng nói:- hay năm đi tế, có fan dạn gan rình sau miểu mà lại coi, lần nào cũng ăn đồng phái nam trước.Bát Giới mừng rỡ nói rằng:- do vậy thì may cho tôi lắm!.Xãy nghe giờ đồng hồ mã la gióng trước cửa inh ỏi, nhìn ra đèn đuốc sáng sủa lòa. Bao gồm tiếng kêu rằng:- khênh đồng nam, đồng cô gái ra đây, đi tế thần mang lại mau! Ấy là mấy người ở xứ đó. è Trừng, nai lưng Thanh đựng tiếng khóc vang, lữ gia tướng khênh hai bàn thờ ra trước.