TRÒ CHƠI TOÁN HỌC LỚP 7

      149

1.

Bạn đang xem: Trò chơi toán học lớp 7

Lí bởi vì chọn ðề tài:

Trong trýờng nhiều nói chung, trýờng thcs nói riêng, môn Toán có vị trí ðặc biệt quan tiền trọng, nó gồm khả nãng to phệ trong việc giúp học viên phát triển những nãng lực và phẩm hóa học trí tuệ. Thật vậy, do tính chất trừu týợng, khái quát cao, sự tư duy lôgic chặt chẽ, toán học tất cả khả nãng hiện ra ở ngýời học óc trừu týợng, nãng lực tý duy lôgic chủ yếu xác. Việc tìm kiếm kiếm cách chứng minh một ðịnh lý, tìm giải thuật hay mang lại một bài xích toán... Có công dụng trong việc rèn luyện cho học sinh các phýõng pháp tý duy kỹ thuật trong học tập tập, vào việc giải quyết các vấn ðề, biết phương pháp quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, dự ðoán, suy luận, bệnh minh... Qua ðó tập luyện cho học sinh trí tối ưu sáng tạo. Không phần đông thế, môn Toán còn góp thêm phần tích cực vào câu hỏi giáo dục cho các em rất nhiều phẩm chất ðáng quí trong học tập, lao ðộng với cuộc sống, nhý: Tính kỷ luật, tính kiên trì, tính chủ yếu xác, biết cảm thụ cái ðẹp trong những ứng dụng phong phú của toán học, kiếm tìm ra chiếc ðẹp của những lời giải hay,... Khi nhận biết ðiều này, học viên ngày càng yêu thích, đê mê môn Toán hõn, tích cực và lành mạnh học tập, ứng dụng nó, trường đoản cú ðó mà hóa học lýợng học tập toán ngày càng tốt hõn.

Trong các nãm huấn luyện và giảng dạy môn Toán, tôi thấy vẫn còn có học sinh có những mặt bị hạn chế, không ít em sợ hãi toán, coi bài toán học toán là một các bước nặng nhọc, cãng thẳng,... Lý do dẫn ðến hiện trạng trên có thể do những em chýa thật sự nhận biết tầm đặc biệt và ý nghĩa sâu sắc của việc học toán, chýa ðýợc kích ưa thích hành ðộng tích cực, sáng tạo trong quy trình giải toán... Cũng hoàn toàn có thể do ngôn từ môn Toán thô khan, phýõng pháp dạy dỗ của giáo viên chýa thật sự hấp dẫn,...

Yêu ước của giáo dục hiện nay ðòi hỏi đề nghị ðổi mới phýõng pháp dạy học vào ðó có môn Toán theo hýớng phát huy tính tích cực, nhà ðộng sáng tạo của học sinh. Vì chưng vậy ngýời giáo viên đề xuất gây ðýợc hứng thú học tập tập cho các em bằng phương pháp lôi cuốn các em tham gia vào những hoạt ðộng học tập tập. Bởi vì những tại sao nêu trên nhưng mà tôi ðã lựa chọn ðề tài sáng tạo độc đáo kinh nghiệm “Tổ chức trò chõi trong dạy dỗ học Toán lớp 7”.

2. Mục ðích nghiên cứu:

Trò chõi học tập là một trong những hoạt ðộng mà các em vô cùng hứng thú. Các trò chõi bao gồm nội dung toán học lý thú và hữu ích phù hợp với việc nhận thức của những em. Thông qua các trò chõi các em sẽ lĩnh hội những học thức toán học một phương pháp dễ dàng, củng cố, khắc sâu kỹ năng và kiến thức một phương pháp vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập tập, trong vấn đề làm. Lúc tôi ðýa ra ðýợc những trò chõi toán học tập một giải pháp thýờng xuyên, kỹ thuật thì hóa học lýợng dạy học môn toán sẽ càng ngày nâng cao.

3. Ðối týợng và phạm vi nghiên cứu:

Trong sách giáo khoa Toán 7 ðã có một trong những nội dung về tổ chức trò chõi trong dạy dỗ học nhýng còn chýa phong phú, ða dạng, một số trong những chýa ðýợc trình diễn chi tiết. Do vậy, tôi muốn cải cách và phát triển hõn, ða dạng các bề ngoài tổ chức trò chõi trong những lúc dạy học môn Toán 7.

4. Phýõng pháp nghiên cứu:

Ðể triển khai ðề tài này, tôi ðã ðọc những tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục... Có liên quan ðến ngôn từ ðề tài. Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, những loại sách tham khảo: Toán tuổi thõ, góp em vui học toán. Ngoài ra tôi dự giờ, trao ðổi chủ kiến với ðồng nghiệp về nội dung những trò chõi toán học, tổng kết rút kinh nghiệm tay nghề trong quy trình dạy học. Tổ chức và triển khai thực nghiệm sý phạm.

B. PHẦN NỘI DUNG

I. CÕ SỞ LÍ LUẬN

Hứng thú là một trong những mặt biểu thị của xu hýớng nhân cách, nó bao gồm vai trò không nhỏ ðối với hoạt ðộng của nhỏ ngýời nói thông thường và hoạt ðộng nhấn thức nói riêng. Hứng thú làm tãng kết quả của quá trình nhận thức, làm phát sinh khát vọng hành ðộng cùng hành ðộng một biện pháp say mê, sáng sủa tạo, làm tãng sức thao tác làm việc ở từng ngýời. Trong họat ðộng học tập, hứng thú là yếu ớt tố đặc biệt quan trọng thôi thúc học viên nắm bắt tri thức một cách nhanh hõn, thâm thúy hõn. Khi có hứng thú học tập một môn nào ðó, học viên sẽ tập trung chăm chú vào ðối týợng nhấn thức, nhờ ðó quan liêu sát của các em trở nên nhanh nhạy và chủ yếu xác, chăm chú trở đề nghị bền vững, câu hỏi ghi nhớ dễ ợt và sâu hõn, quá trình tý duy sẽ tích cực và lành mạnh hõn, sự týởng týợng sẽ phong phú hõn... Những em vẫn tự giác, sáng tạo, say sýa, ko biết căng thẳng mệt mỏi trong quy trình lĩnh hội, và sự vận dụng những ðiều lĩnh hội ðýợc vào giải các bài tập đã linh hoạt, sáng tạo hõn, nhờ ðó hiệu quả học tập của họ sẽ ngày càng nâng cao, nãng lực của học sinh từng býớc ðýợc hình thành, cải tiến và phát triển một giải pháp tích cực.

Hoạt ðộng vui chõi là hoạt ðộng cơ mà trẻ hết sức hứng thú. Trò chõi là nhiều loại hoạt ðộng phố phát triển thành của hoạt ðộng vui chõi là chõi theo luật, hiện tượng của trò chõi chính là các luật lệ ðịnh rõ mục ðích, tác dụng và yêu mong của hành ðộng trò chõi, quy định của trò chõi hoàn toàn có thể týờng minh có thể không.

Trò chõi tiếp thu kiến thức là trò chõi mà qui định của nó bao hàm các quy tắc thêm với kiến thức kỹ nãng tất cả ðýợc vào hoạt ðộng học tập tập, sát với nội dung bài học, giúp học viên khai thác vốn tay nghề của bản thân ðể chõi, thông qua chõi học viên ðýợc vận dụng các kiến thức kỹ nãng ðã học tập vào các trường hợp của trò chõi và bởi ðó học sinh ðýợc thực hành rèn luyện củng cố mở rộng kiến thức kỹ nãng ðã học. Nhý vậy vào trò chõi học tập tập những kỹ nãng môn toán ðýợc ðýa vào trò chõi.

Chõi là một trong những nhu cầu quan trọng ðối với học tập sinh, có thể nói nó đặc trưng nhý ãn, ngủ, học hành trong ðời sống các em. Bởi vì vậy các em luôn tìm mọi biện pháp và tranh thủ thời gian trong phần đa ðiều khiếu nại ðể chõi. Ðýợc chõi những em vẫn tham gia hết sức tự giác và công ty ðộng. Lúc chõi các em biểu lộ tình cảm rất cụ thể nhý nụ cười khi chiến thắng và gian khổ khi thất bại. Vui miệng khi thấy ðồng ðội hoàn thành nhiệm vụ, bạn dạng thân các em thấy tất cả lỗi khi không làm giỏi ðýợc trách nhiệm của mình. Vì tập thể mà các em tự khắc phục cực nhọc khãn, phấn ðấu không còn khả nãng ðể mang lại chiến thắng cho tổ, nhóm trong ðó có mình. Ðây chính là ðặc tính thi ðua khôn xiết cao của các trò chõi. Vì vậy khi ðã thâm nhập trò chõi, học sinh thýờng áp dụng hết khả nãng về sức lực, tập trung sự chú ý, trí thông minh và sự sáng chế của mình.

Trò chõi học tập làm gắng ðổi hình thức hoạt ðộng của học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một phương pháp tự giác tích cực. Giúp học sinh rèn luyện củng cố kỹ năng và kiến thức ðồng thời cải cách và phát triển vốn kinh nghiệm tay nghề ðýợc tích luỹ qua hoạt ðộng chõi.

Trò chõi học hành rèn luyện kỹ nãng, kỹ xảo, thúc ðẩy hoạt ðộng trí tuệ, nhờ thực hiện Trò chõi học hành mà quy trình dạy học thay đổi một hoạt ðộng vui và thu hút hõn, cõ hội học hành ða dạng hõn. Trò chõi không những là phýõng tiện thể mà còn là một phýõng pháp giáo dục.

II. CÁC GIẢI PHÁP CŨ THÝỜNG LÀM

Trong những tiết dạy môn Toán nói chung, ða phần giáo viên dạy được thiết kế với và gồm tổ chức các hoạt ðộng trò chõi và đem đến nhýng hiệu qủa ban ðầu.

tuy nhiên vẫn còn một số trong những hạn chế nhý sau:

giáo viên thýờng chỉ áp dụng những trò chõi ðúng nhý sách giáo khoa trình bày, chýa cải tiến và phát triển và ða dạng các hình thức tổ chức và vận dụng vào thực tế của ngày tiết dạy, của ðối týợng học tập sinh.

Công tác sẵn sàng cho những hoạt ðộng này thýờng chỉ sõ dùng do mất không ít thời gian cùng chýa triển khai thýờng xuyên.

Chýa gây ðýợc hứng thú học tập đến học sinh, ða phần học sinh chỉ thực hiện theo hình trạng gýợng nghiền do phương thức tổ chức chýa phù hợp.

tác dụng giờ học chýa cao.

Xem thêm: Lena Meyer-Landrut Và Bạn Trai, Vẻ Đẹp Trong Veo Của Bạn Gái Julian Draxler

III. GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN:

1. Tổ chức trò chõi trong đào tạo môn Toán lớp 7

Ðể các trò chõi đóng góp phần mang lại tác dụng cao trong giờ học, khi tổ chức và xây đắp trò chõi đề xuất ðảm bảo những cách thức sau:

a. Thi công trò chõi trong huấn luyện và giảng dạy môn Toán lớp 7:

* tổ chức triển khai trò chõi học tập ðể dạy môn Toán nói phổ biến và môn Toán lớp 7 nói riêng, chúng ta phải nhờ vào nội dung bài học, ðiều kiện thời hạn trong mỗi máu học rõ ràng ðể ðýa những trò chõi sao để cho phù hợp. Song muốn tổ chức ðýợc trò chõi trong dạy toán có hiệu quả cao thì ðòi hỏi mỗi giáo viên phải tất cả kế hoạch sẵn sàng chu ðáo, tỉ mỉ, cãn kẽ cùng ðảm bảo những yêu ước sau:

- Trò chõi mang ý nghĩa giáo dục;

- Trò chõi phải nhằm mục tiêu mục ðích củng cố, tự khắc sâu nội dung bài học;

- Trò chõi phải cân xứng với tư tưởng học sinh, cân xứng với khả nãng ngýời hýớng dẫn với cõ sở đồ vật chất ở trong phòng trýờng.

- hình thức tổ chức trò chõi cần ða dạng, phong phú

- Trò chõi bắt buộc ðýợc chuẩn bị chu ðáo

- Trò chõi yêu cầu gây ðýợc hào hứng ðối với học viên

* kết cấu của Trò chõi học tập:

- thương hiệu trò chõi

- Mục ðích: Nêu rõ mục ðích của trò chõi nhằm mục đích ôn luyện, củng rứa kiến thức, kỹ nãng nào. Mục ðích của trò chõi đã quy ðịnh hành ðộng chõi ðýợc xây dựng trong trò chõi.

- Ðồ dùng, ðồ chõi: biểu đạt ðồ dùng, ðồ chõi ðýợc sử dụng trong Trò chõi học tập.

- nêu lên luật chõi: chứng thật quy tắc của hành ðộng chõi quy ðịnh ðối với ngýời chõi, quy ðịnh thắng thua của trò chõi.

- Số ngýời gia nhập chõi: đề nghị chỉ rõ số ngýời gia nhập trò chõi

- Nêu phương pháp chõi.

b. Cách tổ chức trò chõi:

thời hạn tiến hành: thýờng tự 5 - 7 phút

- Ðầu tiên là ra mắt trò chõi:

+ Nêu thương hiệu trò chõi.

+ Hýớng dẫn phương pháp chõi bằng phương pháp vừa thể hiện vừa thực hành, nêu rõ quy ðịnh

- Bắt ðầu chõi trò chõi

- dìm xét kết quả chõi, thái ðộ của ngýời tham dự, giáo viên có thể nêu thêm những học thức ðýợc học hành qua trò chõi, những sai lạc cần tránh.

- Thýởng - phạt: Phân minh, ðúng qui định chõi, làm thế nào cho ngýời chõi đồng ý thoải mái và tự giác có tác dụng trò chõi thêm hấp dẫn, kích yêu thích học tập của học sinh. Phạt những học sinh phạm chính sách chõi bằng những hình thức ðõn giản, vui (nhý chào chúng ta thắng cuộc, hát một bài, nhảy lò cò...)

2. Reviews một số trò chõi trong dạy học Toán lớp 7:

Sau ðây tôi xin giới thiệu một số trò chõi vượt trội mà tôi ðã vận dụng trong quá trình dạy Toán cho học viên lớp 7:

2.1) Trò chõi: “Thi viết nhanh”

sau thời điểm ðã xong xuôi nội dung bài học ‘’Ðõn thức ðồng dạng” giáo viên giành thời hạn 5 phút còn sót lại tổ chức cho học sinh chõi trò chõi.

* Mục ðích của trò chõi: Củng cố kỹ năng về ðịnh nghĩa ðõn thức ðồng dạng, rèn luyện cho học viên kĩ nãng cộng trừ ðõn thức ðồng dạng, giáo dục cho học sinh ý thức bắt tay hợp tác nhóm, tạo hứng thú học tập mang đến học sinh.

* chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn biện pháp chõi trò chõi

- học sinh: Giấy nháp

* Thời gian: 5 phút

* biện pháp chõi trò chõi:

- tứ ðội chõi, từng ðội tất cả 8 bạn, cử 1 các bạn làm ðội tr­ýởng;

- Ðội trý­ởng viết một ðõn thức bậc 5 tất cả hai biến;

- từng ðội viên vào tổ viết một ðõn thức ðồng dạng cùng với ðõn thức mà ðội tr­ýởng của chính bản thân mình vừa viết;

- sau cuối tổ trý­ởng tính tổng của tất cả các ðõn thức của tổ mình và viết tác dụng lên bảng;

- Ðội làm sao viết ðúng và sớm nhất thì ðội ðó giành chiến thắng;

- Bắt ðầu tính thời hạn khi gia sư ra hiệu;

2.2) Trò chõi: “Tiếp sức”

Sau lúc ðã dứt nội dung bài học kinh nghiệm “Tổng tía góc vào một tam giác” thầy giáo giành thời hạn 3 phút còn lại tổ chức cho học viên chõi trò chõi.

* Mục ðích của trò chõi: Củng nỗ lực ðịnh lí “Tổng cha góc vào một tam giác”, gây hứng thú trong học tập ở học sinh, nêu cao niềm tin hợp tác nhóm

* chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi giải pháp chõi trò chõi

- học tập sinh: Giấy nháp, máy vi tính bỏ túi

* Thời gian: 3 phút

* bí quyết chõi trò chõi:

*

- Lớp chia thành hai nhóm, mỗi nhóm cử 4 bạn

- Tính số ðo ở các cánh hoa còn lại, làm sao để cho tổng số ðo 2 cánh ðối diện và trung ương là số ðo tía góc của một tam giác

- các bạn tr­ýớc tính xong, new ðến bạn tiếp theo sau

- thời hạn một phút

- Ðội nào hoàn thành trýớc với ðúng các hõn coi nhý chiến thắng cuộc

2.3) Trò chõi: Thi “về ðích cấp tốc nhất”

Sau khi ðã kết thúc nội dung bài học kinh nghiệm “Ða thức một biến” giáo viên giành thời gian 5 phút sót lại tổ chức cho học viên chõi trò chõi.

* Mục ðích của trò chõi: Củng cố kiến thức “Bậc của ða thức một biến” mang lại học sinh, gây hứng thú học hành cho học viên

* chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi phương pháp chõi trò chõi

- học sinh: Giấy nháp

* Thời gian: 5 phút

* biện pháp chõi trò chõi: tư ðội chõi, mỗi ðội bao gồm 8 bạn. Trong 3 phút, mỗi ðội hãy viết những ða thức một biến gồm bậc thông qua số thành viên tổ mình. Tổ như thế nào viết ðýợc các nhất thì coi nhý tổ ðó về ðích nhanh nhất.

2.4) Trò chõi: Thi “ Giải ô chữ”

Sau khi ðã chấm dứt nội dung bài học kinh nghiệm “Tần số” thầy giáo giành thời hạn 5 phút sót lại tổ chức cho học sinh chõi trò chõi.

* Mục ðích của trò chõi: Củng cố các khái niệm liên quan ðến “Tần số” mang lại học sinh, khiến hứng thú học tập cho học viên

* chuẩn chỉnh bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi cách chõi trò chõi

- học sinh: Giấy nháp

* Thời gian: 5 phút

* phương pháp chõi trò chõi: bao gồm 5 mặt hàng ngang ðýợc ðánh số từ là 1 ðến 5. Mỗi sản phẩm ngang sẽ có một nhắc nhở týõng ứng. Ðể lật ðýợc mặt hàng ngang, các ðội chõi phải trả lời ðúng thắc mắc gợi ý. Những ðội chõi lần lýợt ðýợc quyền lựa chọn hàng ngang, ba ðội chõi thuộc trả lời. Vấn đáp ðúng ðýợc đôi mươi ðiểm, vấn đáp sai ko ðýợc ðiểm.

*

1) những số liệu thu thập ðý­ợc khi ðiều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu......

2) Số tất cả các giá trị (không duy nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu ðúng……. Số những ðõn vị ðiều tra.

3) Mỗi....... Là một giá trị của dấu hiệu.

4) …........xuất hiện nay của một cực hiếm trong dãy quý hiếm của tín hiệu là tần số của giá chỉ

trị ðó.

5)Trong tr­ýờng đúng theo chỉ chăm chú tới các giá trị của lốt hiệu, bảng số liệu những thống kê ban ðầu rất có thể chỉ bao gồm các...............

2.5) Trò chõi: “Hộp quà may mắn”

Sau lúc ðã ngừng nội dung bài học kinh nghiệm “Tính chất ba ðýờng trung tuyến đường của tam giác” giáo viên giành thời gian 5 phút còn lại tổ chức cho học sinh chõi trò chõi.

* Mục ðích của trò chõi: Củng cố tính chất “Tính chất bố ðýờng trung tuyến đường của tam giác” mang lại học sinh, tạo hứng thú học tập tập mang lại học sinh.

* chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy chiếu

- học sinh: Giấy nháp

* Thời gian: 5 phút

* phương pháp chõi trò chõi: Có 4 hộp tiến thưởng khác nhau, trong mỗi hộp quà cất một câu hỏi và một trong những phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời ðúng thắc mắc thì món rubi sẽ hiện nay ra. Nếu vấn đáp sai thì món kim cương không hiện nay ra. Thời gian suy nghĩ cho từng câu là 10 giây. Mỗi tổ cử ra một bạn chõi trò chõi, lần lýợt từng ngýời lựa chọn một ô màu, 4 ngýời cùng trả lời, ai trả lời ðúng và nhanh nhất giành ðýợc ðiểm mang lại tổ mình.

*
*
*
*

đá quý Xanh Tím Ðỏ

*

*
- Hộp quà màu vàng:
Trên hình vẽ, khẳng ðịnh sau ðây ðúng xuất xắc sai:

*
- Hộp kim cương màu xanh: Trên hình vẽ, khẳng ðịnh sau ðây ðúng xuất xắc sai:

*
- Hộp vàng màu tím: Trên hình vẽ, khẳng ðịnh sau ðây ðúng tuyệt sai:

*
- Hộp tiến thưởng màu ðỏ: Trên hình vẽ, khẳng ðịnh sau ðây ðúng hay sai:

C. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN

sau khi lựa lựa chọn ðể vận dụng một số trong những trò chõi toán học ðã nêu bên trên vào tiết học. Không những học viên nắm ðýợc kỹ năng bài học hơn nữa nhớ rất mất thời gian những kỹ năng và kiến thức của bài học ðó.

những em ðýợc rèn khả nãng nhanh nhẹn, khéo léo và tạo nên các em bạo phổi dạn, đầy niềm tin hõn.

Ðiều ðáng mừng là những em rất hào hứng, đợi ðợi tiết học toán, giúp cho những em lòng yêu thích, say mê mê môn toán.

Trò chõi tiếp thu kiến thức là một mô hình hoạt ðộng vui chõi gồm nhiều công dụng trong những giờ học tập của học sinh. Trò chõi học tập tạo thành ta bầu không khí vui týõi, hồn nhiên, sinh ðộng trong tiếng học. Nó còn kích say đắm ðýợc trí týởng týợng, tò mò, mê mẩn hiểu biết ở học sinh.

Tổ chức xuất sắc trò chõi học tập tập không những làm cho các em hào hứng hõn trong học tập mà còn khiến cho các em sáng sủa hõn, bao gồm ðýợc cõ hội tự khẳng ðịnh mình và tự ðánh giá chỉ nhau trong học tập tập.

Kết trái thu ðýợc qua khảo nghiệm

Kết quả khảo sát 80 học sinh trýớc khi thực hiện“Tổ chức trò chõi trong dạy dỗ học Toán lớp 7” nhý sau:

Lớp

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

7/4

8

20%

11

27,5%

13

32,5%

6

15%

2

5%

7/5

9

22,5%

15

37,5%

6

15%

7

17,5%

3

7,5%

Kết quả điều tra khảo sát 80 học viên sau khi thực hiện“Tổ chức trò chõi trong dạy dỗ học Toán lớp 7” nhý sau:

LỚP

Giỏi

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

7/4

11

27,5%

17

42,5%

10

25%

2

5%

0

0%

7/5

10

25%

16

40%

11

27,5%

3

7,5%

0

0%

D. ÐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NÃNG ÁP DỤNG

Việc tổ chức trò chõi trong các giờ học tập toán là vô cùng cần thiết. Tuy vậy không đề nghị quá lạm dụng phýõng pháp này, làm việc mỗi giờ đồng hồ học cô giáo nên cân nhắc kĩ lýỡng việc chõi trò chõi sao cho ðảm bảo chuẩn chỉnh tiết học. Do vậy ngýời giáo viên cần có kỹ nãng soạn với tổ chức, hýớng dẫn những em thực hiện các trò chõi thật hợp lý và phải chăng và ðồng bộ, đẩy mạnh ðýợc về tối ða sứ mệnh của học sinh.

Khi tổ chức trò chõi học tập nói phổ biến và môn toán lớp 7 nói riêng, họ phải phụ thuộc nội dung bài bác học, vào ðiều khiếu nại cõ sở vật hóa học của trýờng, thời gian trong từng tiết học tập mà lựa chọn hoặc xây dựng các trò chõi mang đến phù hợp. Song ðể tổ chức ðýợc trò chõi toán học có kết quả ðòi hỏi mỗi ngýời thầy phải có kế hoạch, sẵn sàng thật chu ðáo cho mỗi trò chõi.