Kết Cục Của Tứ Đại Mỹ Nhân: Chiêu Quân Làm Vợ 3 Đời Cha Con, Điêu Thuyền Bị Quan Vũ Chê Chẳng Còn Trong Sạch, Tây Thi Lại Càng Thảm

      210
*
Tây Thi

Từ xưa đến nay cái đẹp vẫn rất được coi trọng, chắc hẳn mọi người nghe đi nghe lại rất nhiều “tứ đại mỹ nhân”. Thế bạn đã biết tứ đại mỹ nhân trung quốc là ai chưa, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Người Trung Hoa đã dùng cụm từ “Cá lặn, chim sa, hoa nhường, nguyệt thẹn” để mô tả về tứ đại mỹ nhân này.

Người khiến cá vì mải mê sắc đẹp mà quên bơi từ từ lặn xuống là Tây ThiNgười mà khiến chim nhạn vì mải ngắm sắc đẹp của nàng mà bị rơi là Vương Chiêu Quân.Người mà khiến trăng phải thẹn thùng, núp vào mây đó là Điêu ThuyềnNgười mà mỗi lần đi ngắm hoa khiến hoa héo rũ vì hổ thẹn là Dương Quý Phi.

Chúng ta cùng tìm hiểu về các người đẹp này nhé, không biết đẹp thế nào khiến cho cỏ cây hoa lá chim cá phải hổ hẹn, quên mất mình đang bay, đang bơi


Ku789